Grupper som anbefales influensavaksin

Influensavaksine anbefales spesielt for:

– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

– Beboere i omsorgsboliger og sykehjemAlle fra fylte 65 år

– Barn og voksne med:  diabetes type 1 og 2,  kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

– Helsepersonell som har pasientkontakt.

– Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

BETALINGSAUTOMAT:

01.09. 2017

All betaling foregår på denne. Du velger selv om du vil betale med kort,kontant eller faktura. All fakturering og innkreving administreres av Melinmedical. Vi anbefaler alle våre pasienter å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester. Dersom du ber om faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres Melinmedical. Ved tilsending av faktura vil det bli lagt til et gebyr på 58 kr  i tillegg.