Ferie og fravær

Planlagt fravær for legene i sommer 2021 er:

 

Margunn Asheim Birkeland

Uke  26,27,28,29 og 33 
Amjad A. Hussein

Uke 30,31 og 32