Priser

01Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. november 2020 – 30. juni 2021

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 160 kr,  spesialist i allmennmedisin 280 kr
 • Sykebesøk på dagstid/kveld kr 223/357 kr
 • Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 52/38
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 58 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver og andre prøve 59 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 57 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal :  etter avtale/kostand.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m etter kostnad 134 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m etter kostnad 181 kr
 • Injeksjoner etter kostnad

Førerkortattest  kr. 750.- ( gjelder fra 01.10.21)

Andre attester    kr. 100-700

Manglende oppmøte til time som ikke er meldt innen 24 t. før  kr. 160/ 259.-