Grupper som anbefales influensavaksin

Influensavaksine anbefales spesielt for:

– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

– Alle fra fylte 65 år

– Barn og voksne med:  diabetes type 1 og 2,  kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

– Helsepersonell som har pasientkontakt.

– Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

BETALINGTERMIAL

Etter endt konsultasjon velger du selv om du vil betale med kort, kontant eller faktura. All fakturering og innkreving administreres av Convene. Vi anbefaler alle våre pasienter å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester. Dersom du ber om faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, tlf.nr, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres Convene. Ved tilsending av faktura vil det bli lagt til et gebyr  i tillegg.

 

Mobilbetaling

Ved mobilbetaling mottar pasienten SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenk og kode ( fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men pasienten kan selv oppdatere nummeret sitt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til klinikken. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra pasienten motter SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av legekontoret.

Ved spørsmål om betaling, kan Convene kontaktes , tel 21 62 73 00

 

Frikort

Du må huske å melde fra til oss dersom du har frikort. Vær oppmerksom på at ikke aller utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.